M powerment

Een nieuw perspectief voor nieuwkomers 

WERKZOEKENDEWERKGEVERS

Samen bouwen aan succes

Mpowerment helpt beroepschauffeurs met een vluchtelingenachtergrond aan een betaalde baan in hun oude vak.

De vraag naar gecertificeerde chauffeurs is groter dan het aanbod

Met een economie die op volle toeren draait is ook de vraag naar goederenvervoer sterk gestegen. Sinds begin 2016 kampt de transportsector met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.  Logistiek.nl voorspelt dat in 2020 het aantal vacatures voor oploopt tot 52.000.

Voor beroepschauffeurs met een vluchtelingenachtergrond is dit een uitgelezen kans om volwaardig toe te treden tot de arbeidsmarkt – mits zij geholpen worden om zich de Nederlandse/Europese standaarden eigen te maken. En dat is wat Mpowerment doet.

Met wat extra opleiding en ondersteuning kunnen nieuwkomers zo op de truck

Mpowerment biedt een opleidingstraject van 4 tot 6 maanden voor deze ervaren chauffeurs bestaand uit theorie en praktijk, “taalboost”, interculturele training en sollicitatiebegeleiding. Daarna krijgen de geslaagde kandidaten on-the-job coaching voor een periode van 9 maanden – om uitval te voorkomen en werkgevers bij te staan in de begeleiding van deze doelgroep. 

De uitvoering van het traject vindt plaats in een netwerkverband waarbij Mpowerment als spin in het web fungeert. Partners hierbij zijn opleidingsinstituten voor vrachtwagenchauffeurs en werkgevers in de transportsector die een baangarantie afgeven. En gemeenten.

Arbeidsparticipatie is een voorwaarde voor een zinvol bestaan

Mpowerment zorgt er met dit concept voor dat gemeenten snel en blijvend resultaat kunnen boeken, dat wil zeggen: ervoor zorgen dat mensen een geëigende plek in de Nederlandse samenleving verwerven. Met weinig eigen inspanning en tegen een relatief kleine, eenmalige investering. En tegen een hoog maatschappelijk rendement: ‘werk’ is voor professionals met een vluchtelingenachtergrond de basis voor een zinvol nieuw bestaan.

 

Wat is er aan de hand?

Nederland kampt met een groot tekort aan truckchauffeurs en staat tegelijkertijd voor de uitdaging om een grote groep statushouders zo snel mogelijk aan een geschikte, bemoedigende baan te krijgen. 

Hoe kunnen we het oplossen?
De 43-jarige sociale Syrische ondernemer Anas Ragheb wil deze twee problemen oplossen door gemotiveerde, ervaren Syrische truckchauffeurs op te leiden tot gecertificeerde chauffeurs hier in Nederland. 

Na hun aanstelling zorgt Anas vervolgens de intensieve begeleiding en coaching van deze statushouders, om het truckersbedrijf bij te staan met haar nieuwe werknemers.   

Het doel is om deze Syrische statushouders op deze manier duurzaam aan werk te helpen en van hen zelfvoorzienende, geïntegreerde burgers te maken met een zonnige kijk op het leven. Werkeloosheid schaadt immers niet alleen de statushouders, maar ook de sociale dynamiek in de wijk, de integratie en (last but not least) de financiële huishouding van een gemeente (door de uitkeringslast).

 

Wat zijn de voordelen voor uw gemeente

Anas weet de doelgroep te bereiken en aan te spreken. Door zijn achtergrond en ervaring weet Anas Sysrische statushouders te binden, te motiveren en bovenal goed op te leiden. Anas zet zijn ervaring en zijn oog voor culturele verschillen om in een hoog percentage succesvolle opleidingen. Elke succesvolle opleiding geeft een baan garantie. Ook in het werk traject voortkomt intensieve individuele werk gerelateerde coaching en culturele begeleiding vroegtijdige uitval van werkende statushouders. Deze specifieke aspecten maken de propositie van Anas bijzonder en solide. Het is de gemeente die profiteert van de financiële, maar zeker ook de immateriële voordelen die horen bij een goed opgeleide geïntrigeerde statushouder met een waardevolle baan. Graag willen het plan verder toelichten en een afspraak bij u op kantoor is hiervoor een goede mogelijkheid.

 

Doelen & visie

Mpowerment stelt zich de komende doelen:

  1. In  2019 komen 40 vrachtwagenchauffeurs duurzaam aan het werk (voltijds betaalde functies met een marktconform salaris)
  2. In 2020 en 2021 komen 75 vrachtwagenchauffeurs duurzaam aan het werk
  3. 90% van nieuwkomers die het traject instromen komen aan het werk (baangarantie voor 1 jaar)

Partnerships 

De uitvoering van de opleidingstrajecten van Mpowerment komt tot stand in samenwerking met gemeenten, opleidingsinstituten voor vrachtwagenchauffeurs en werkgevers. Werkgevers kunnen logistiekbedrijven, uitzendbureaus of payrollbedrijven zijn. Deze indirecte opdrachtgevers zijn veelal de uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus die zich specifiek richten op transport en logistiek.

Selectieproces

MPowerment kent meerdere kanalen om de potentiële kandidaten te bereiken.

  • Social Media.

De belangrijkste is social media, in het bijzonder Facebook. De marketingstrategie ziet vooral op de Arabischtalige pagina’s die statushouders informeren over kansen in Nederland.

  • Mond-op-Mond reclame.

Presentaties bij gemeenten en taalscholen.

 

Succesverhalen

33 jaar oud

Ervaren vrachtwagenchauffeur

10 jaar ervaring

3 years in Nederland

 

De voordelen

 

  • Statushouders kunnen hun vaardigheden gebruiken om bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij en economie
  • Gemeenten zijn minder geld kwijt aan de begeleiding van statushouders
  • Het tekort aan personeel bij bedrijven wordt minder, vraag en aanbod komt dichter bij elkaar

Team

Anas Ragheb

Anas Ragheb

CEO

Diederick van der Wijk

Diederick van der Wijk

Adviseur

Jonas van Stekelenburg

Jonas van Stekelenburg

Adviseur

David Hwan

David Hwan

Adviseur

Contact

Dr.S.Wartenalaan 36

1381EJ, Weesp

+31 6 84634147

info@mpowerment.eu

Contactformulier